Müük

Kuidas osta?

Kaupadega on võimalik tutvuda ja neid osta Tallinna Suusabaasist aadressil Marsi 10, Tallinn.

Samuti saab veebis olevaid kaupu Eesti piires ka endale koju tellida. Selleks toimige järgnevalt:

1. Valige välja endale sobivad tooted. Selleks valige vasakult tootepuust tootegrupp ning alamgrupp või kasuta toote leidmiseks otsingut.
2. Teid huvitava toote real valige “Lisainfo”
3. Kui soovite toodet osta, valige “Lisa ostukorvi”
4. Tellimuse kinnitamiseks vajutage “Ostukorv”
5. Vaadake hoolikalt oma tellimus üle, sisestage oma kontaktandmed ja seejärel kinnitage need.
6. Teile kuvatakse arve ja peale kogu seal märgitud tasumisele kuuluva summa laekumist meie arvele, toimetame Teile tellitud kaubad.

NB! Soovitame saadud ettemaksuarve endale salvestada või välja printida. Originaalarve saadame teile koos kaubaga.

SAATMINE

Juhul, kui teil ei ole võimalik kaubale ise järgi tulla, siis saadetakse tellitud tooted Teile postiga. Toodete saatmiskulu on 4 eurot. Hind kehtib Eesti Vabariigi piires ja ei sõltu tellitud toodete hulgast. Kui Teie tellimuse summa ületab 64 eurot, siis saatmiskulusid ei lisandu. Juhul kui tellitud tooted on laos olemas, jõuavad nad postiga saates Teieni hiljemalt 7 päeva pärast arve tasumist. Tellitud kaubad saate Te kätte lähimast postkontorist teatise alusel.

TINGIMUSED

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Suusabaas.ee (omanik Vocis OÜ) vahel Suusabaas.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Suusabaas.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Suusabaas.ee on õigustatud käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje
www.suusabaas.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.suusabaas.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teile tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
2. Hind
2.1. Kõik hinnad on Eesti kroonides ja sisaldavad EV käibemaksu 20%.
2.2. Kui Teie poolt ostetud toodete hind jääb alla 65 eurot, lisandub hinnale 4 eurot toodete transpordi eest Eesti Vabariigi piires. Tasu transpordi eest  ei sõltu Teie poolt ostetud toodete arvust.
2.3. Kui Teie poolt ostetud toodete hind on 65 eurot või rohkem, on toodete transport Eesti Vabariigi piires tasuta.
3. Tellimuse vormistamine
3.1. Olles välja valinud sobiva kauba ja koguse klikkige lingile "Lisa ostukorvi", samal hetkel luuakse ostukorv, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist.
3.2. Ostukorvi sisu saate üle vaadata klikkides lingile "Ostukorv", samas saate vajadusel muuta tellitavate esemete hulka, või tühjendada ostukorvi sisu.
3.3. Tellima asumiseks klikkige lingile "Loo arve", kus saate sisestada nõutavad andmed, et saaksime teiega vajadusel ühendust võtta ja väljastada maksekviitungi.
3.4. Kui olete oma andmed sisestanud vajutage "Edasi" ja valige Teile sobiv makseviis. Kauba kohalevedu ei toimu enne kui oleme kätte saanud kogu maksekviitungi järgi tasumisele kuuluva summa.
4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse aluseks olev arve kuvadakse ekraanile ja saadetakse Teile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) internetipanga kaudu.
2) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).
4.3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole arvel näidatud summat tasunud 7 päeva jooksul alates arve väljastamisest;
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist toimetatakse tooted Teie lähimasse postkontorisse.
5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Suusabaas.ee ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest  ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa tagastatakse Teile.
5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Suusabaas.ee ega postifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Suusabaas.ee elektronposti aadressile tallinn[at]suusabaas.ee vastavasisulise teate koos arve viitenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades telefonile +372 5450 1122.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted  tagastada, saates elektronposti aadressile tallinn[at]suusabaas.ee  vastavasisulise teate koos arve viitenumbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades telefonile +372 5450 1122. Toote tagastamisel ei tagastata Teile transpordikulu.
6.3. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud.
6.4. Tellimuse tühistamisel või tellimusest taganemise korral tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.5. sätestatud juhtudel.
6.5. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Suusabaas.ee-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Suusabaas.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Suusabaas.ee vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Kui Te ostsite Suusabaas.ee-st kauba, mis osutus nõuetele mittevastavaks, siis vahetame selle arve olemasolul välja kahe aasta jooksul. Kui kauba partii on selleks ajaks läbi müüdud, siis vahetame selle samaväärse toote vastu või tagastame Teile raha.
7.2. Suusabaas.ee ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade esimesel võimalusel elektronposti aadressile tallinn[at]suusabaas.ee või helistage telefonile +372 5450 1122. Suusabaas.ee vaatab kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse läbi 15 päeva jooksul alates selle saamisest ning teavitab Teid kaebuse võimalikust lahendusest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, annab Suusabaas.ee sellest Teile teada ja määrab uue tähtaja.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode.
7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. Toote tagastamisel ei tagastata Teile transpordikulu.                              
7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.
8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Suusabaas.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate Suusabaas.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Suusabaas.ee ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Suusabaas.ee ei saanud mõjutada ning mille saabumist Suusabaas.ee ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
9. Muud tingimused
9.1. Teie poolt esitatud andmed loeme konfidentsiaalseks ja ei edasta neid kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses ettenähtud korras.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja Suusabaas.ee vahel  tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
10. Lisainfo
10.1. Kui Teil tekib küsimusi meie toodete või nende tellimise kohta, võtke meiega ühendust kas elektronposti aadressil tallinn[at]suusabaas.ee või telefonil +372 5450 1122. Kui teil on soov osta meil pakutavatest valdkondadest mõnda toodet, mida meil müügis siis esitage oma soov ning kindlasti anname parima, et aidata toote leidmisel ning selle transportimisel Eestisse.

Suusabaas.ee meeskond